DOELSTELLINGEN FRANCISCUS HUIS WEERT

De doelstelling van het Franciscus Huis Weert is om het voormalige kerkgebouw te gebruiken voor maatschappelijke doeleinden, vooral sociale, educatieve en culturele activiteiten gebaseerd op de Sociale Leer van de R.K. Kerk. Op deze manier wil de initiatiefnemer een waardige herbestemming geven aan de kerk.

Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice