Klik hier om het volledige persbericht te lezen.

Het Gilde van de Wieërter Stadsschötte, Sinte Catharina 1480, keert terug op “de Aldenborgh”. Het Franciscus Huis Weert wordt het nieuwe hoofdkwartier.

Het Gilde van de Wieërter Stadsschötte , Sinte Catharina 1480 gaat terug naar haar oorsprong! Haar nieuwe hoofdkwartier zal m.i.v. van 1 november 2014 gevestigd zijn in het Franciscus Huis Weert, op “de Aldenborgh”.

Het Gilde van de Wieërter Stadsschötte, Sinte Catharina 1480 is ontstaan uit een kerkelijke broederschap. Sinte Catharina 1480 is opgericht in het jaar 1480. Rond 1458 was het nieuwe kasteel “De Nyenborgh” opgeleverd. Graaf Jacob I van Horne ging er wonen. Het oude versterkte huis “De Aldenborgh” aan de Biest werd in 1461 door de graaf Van Horne geschonken aan de Minderbroeders. De weduwnaar Jacob I werd zelf minderbroeder en zijn zoon Jacob II volgde hem op. Het waren roerige tijden, en graaf Jacob II richtte vanuit het kerkelijke broederschap Sinte Catharina een schutterij op. Zowel graaf Jacob I en graaf Jacob II werden begraven in de kloosterkerk op het
voormalige kasteelcomplex De Aldenborgh. Graaf Jacob III van Horne, besloot in 1512 de Broederschap van Sinte Catharina te reglementeren en aan te stellen als stadsschutterij ter bescherming van de stad Weert. Dit geschiedde via de Bevestigingsbrief en Privileges, welke later nog eens door Philips van Montmorency in de functie van Graaf van Horne, werden aangepast. Zij onderhielden het Gilde zoals toen gebruikelijk was. De tijden trotserend met vele ups en downs, belandde het Sinte Catharina Gilde in de 20ste eeuw. Sinte Catharina is tot 1949 actief geweest. Vanaf toen tot 1987 waren de activiteiten beperkt onder leiding van een voorzitter en enkele leden. In 1987 werd het
initiatief genomen om de oude stadsschutterij nieuw leven in te blazen. Vandaar dat de Weerter stadsschutterij met trots sinds 1480 de naam draagt van: Gilde van de Wieërter Stadsschötte, Sinte Catharina 1480. En na eeuwen omzwervingen komt in de 21ste eeuw het Gilde van de Wieërter Stadsschötte, Sint Catharina 1480 naar De Aldenborgh, bij de laatste rustplaats van haar oprichter.

Franciscus Huis Weert
Op 22 april 2014 de officiële sleuteloverdracht heeft plaatsgevonden van het kerkgebouw van de R.K. Parochie H.Franciscus van Assisi aan de nieuwe eigenaar Franciscus Huis Weert BV. De doelstelling van het Franciscus Huis Weert is om het voormalige kerkgebouw te gebruiken voor maatschappelijke doeleinden, vooral sociale, educatieve en culturele activiteiten. Op deze manier wil de initiatiefnemer een waardige herbestemming geven aan de kerk die werd gebouwd in 1963. Architecten waren Bart Salemans en Anton Swinkels uit Maastricht. Aannemer P.M.Gijbels en Zoon te Weert. Het glas-in-lood van Daan Wildschut, het grootste in haar soort in Nederland. Op 1 januari 2012 werd de kerk onttrokken aan de eredienst.

Klik hier om het volledige persbericht te lezen.