Franciscus Huis wordt Huis van Nicolaas

Sinds 2001 wordt elk jaar het Huis van Nicolaas in Weert georganiseerd. Tot en met 2017 werd het Jacob van Horne museum ingericht als verblijfplaats van Sinterklaas en zijn pieten. Ongeveer 250 vrijwilligers zorgen er samen voor dat kinderen de kans krijgen om te zien hoe Sinterklaas in Weert logeert en zich samen met de pieten voorbereidt op Pakjesavond. Met gemiddeld 9.000 bezoekers per seizoen heeft het Huis van Nicolaas zich inmiddels bewezen als evenement.

Raadslid Marienel Engelen van Weert Lokaal, die zelf aan de wieg stond van het Huis van Nicolaas, hield een emotioneel betoog waarin ze pleitte voor behoud van het evenement in de Weerter binnenstad. Een groot deel van de gemeenteraad stemde in met voorstel om het Franciscus Huis in te richten als Huis van Nicolaas.

Jacob van Horne museum niet beschikbaar
Vanwege de renovatie van het Jacob van Horne museum is het in 2018 niet mogelijk om het Huis van Nicolaas in het museum te organiseren. Ook na de verbouwing van het museum is het niet waarschijnlijk dat het Huis van Nicolaas aldaar kan worden georganiseerd. Het nieuwe inhoudelijke concept bevat een thematische collectie in het museum die in een vaste opstelling verdeeld wordt over twee gehele verdiepingen.
De organisatie van het Huis van Nicolaas heeft daarom de afgelopen tijd gezocht naar geschikte alternatieve locaties. De stichting heeft de wens een locatie met een soortgelijke sfeer en stijl te vinden als het Jacob van Horne museum. Daarnaast willen zij graag vasthouden aan het unieke karakter van het Huis; kinderen kunnen in verschillende kamers de Sint en zijn pieten bezoeken. Door de organisatie zijn diverse opties
onderzocht, zoals Cwartier, de Poort van Limburg en voormalige bankgebouwen. Ook is de optie om het evenement geheel in de publieke ruimte op te tuigen onderzocht.

Franciscus Huis het meest geschikt
Uiteindelijk is het Franciscus Huis aan de Biest als locatie het meest geschikt bevonden. De voormalige kerk op loopafstand (Biest 43a) van de binnenstad biedt als evenementenlocatie de faciliteiten die nodig zijn om het evenement te organiseren. Om vast te kunnen houden aan het bestaande concept wordt de grote open ruimte van het Franciscus Huis middels een op maat gemaakt decor opgedeeld in allerlei kleine kamers. Wel vroeg de gemeenteraad aandacht voor de verkeersveiligheid op de Biest.