Stichting IJsbaan Franciscus Huis Weert (FHW) wordt
Stichting Evenementen Franciscus Huis Weert

Na 3 succesvolle edities van de ijsbaan in 2014, 2015 en 2016, heeft het bestuur van de Stichting
besloten om in december 2017 geen IJsbaan te organiseren. Ondanks de geweldige steun van onze
sponsors, onze talloze vrijwilligers en vele, vele anderen hebben we besloten om het komende
winterseizoen geen ijsbaan te organiseren vanwege o.a. het te grote exploitatie-risico en zware
tijdsbeslag voor de organisatoren en bestuur.

Stichting IJsbaan gaat zich omvormen tot Stichting Evenementen Franciscus Huis Weert. De leden
van de projectgroep gaan energie steken in evenementen die weliswaar kleinschaliger van opzet zijn,
maar die door spreiding over het jaar heen zeker zo veel mensen de kans moeten bieden om te
ontmoeten en te verbinden in het Franciscus Huis Weert.

Ook afgelopen editie van de ijsbaan 2016 was er weer een van records. 7000 wafels en even zo veel
schaatsers, weer meer dan 15.000 bezoekers. Ook nu hebben vrijwilligers het evenement weer
kunnen gebruiken als opstap naar sociale contacten en (meer) kans op een werkplek! Er waren
talloze bijzondere ontmoetingen, waaronder met de wijkraden van Leuken, De Biest en Groenewoud.
Met deze wijkraden gaat de projectgroep nu aan de gang. Allereerst wordt gekeken naar de
mogelijkheid om op Kerstavond 2017 een publiek toegankelijk kerstdiner te organiseren in het
Franciscus Huis Weert. Dat moet eenzame, alleenstaande mensen en buurtgenoten de kans bieden
om aan te schuiven.

De doelstelling van het Franciscus Huis Weert is om het voormalige kerkgebouw te
gebruiken voor maatschappelijke doeleinden, vooral sociale, educatieve en culturele
activiteiten, blijft daarmee overeind. Op deze manier willen initiatiefnemers een waardige
herbestemming blijven geven aan de kerk die werd gebouwd in 1963. Architecten waren
Bart Salemans en Anton Swinkels uit Maastricht. Aannemer P.M.Gijbels en Zoon te Weert.
Het glas-in-lood van Daan Wildschut, het grootste in haar soort in Nederland. Op 1 januari
2012 werd de kerk onttrokken aan de eredienst.

Download hier het persbericht