GIOCOSO in concert

2017 was een jaar met vele mooie resultaten; de dirigente Rita Scheffers ontving de Oeuvre-award van VNK-Limburg, ze sleepten vier gouden medailles in de wacht tijdens de European Choir Games and Grand Prix of Nations in Riga en afgelopen oktober werden ze Limburgs Koor van het jaar. Ook in 2018 is er reden voor een feestje; GIOCOSO bestaat 15 jaar. Tijd om te trakteren! 

In samenwerking met de Gemeente Weert bieden zij een concert aan. Op zondag 21 januari 2018 bent u van harte welkom in het Franciscushuis in Weert. Om 14.00 uur verzorgen zij een mooi gevarieerd programma.

Aanmelden

Het concertbezoek is gratis! Aanmelden kan per e-mail met naam en het aantal personen waarmee je het concert wilt bezoeken naar: koorgiocoso@gmail.com

 

Music Meets Franciscus doorslaand succes!

Na anderhalf jaar voorbereiding vielen alle puzzelstukjes op hun plek. De tweede volledig uitverkochte editie van Music meets Franciscus was een doorslaand succes. In een prachtig ingericht en uitgelicht Franciscus Huis Weert hebben ruim 200 gasten genoten van goed gezelschap, een geweldig muzikaal programma en een overheerlijk diner. Het dinnerconcert van Harmonie Sint Joseph Weert-Zuid bleek opnieuw een schot in de roos te zijn.

Mooie opbrengst voor het goede doel
De opbrengst van Music meets Franciscus gaat naar het jeugd- en opleidingsorkest van de harmonie. Gedeputeerde Ger Koopmans maakte het resultaat bekend en overhandigde een cheque van maar liefst € 3.285,00 aan de organisatie. Bart Janssen: “Dit mooie bedrag gaan we gebruiken voor de aanschaf van kinderinstrumenten, zodat jonge leerlingen al vanaf de eerste muziekles hun talent op het instrument van hun keuze kunnen ontwikkelen”.

Volop Weerter talent op het podium
In totaal werkten ruim 150 muzikanten mee. Naast Harmonie Sint Joseph Weert-Zuid hebben John Janssen, Marjos Metsemakers, Michiel Hendriks, Michielle Baetsen, Ruud Teunissen, Mark en Wilhelmien Fonteijn, Richard de Hoop, Paul Keijsers, The Streetsingers en Judith’s Dance Point geschitterd tijdens de show. Als verrassingsact kwam een volwaardige piperband in Schotse klederdracht het voormalige kerkgebouw binnengemarcheerd. Jasper Heesakkers: “Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar wat zijn we trots op wat hier vanavond is gebeurd. De reacties van de gasten zijn fantastisch en daar doen we het uiteindelijk voor. Missie geslaagd!”

 

Uitrijking Dr. Poelsprijs 2017

Op 1 juni werd in Kerkrade de Dr. Poelsprijs 2017 uitgereikt. Hieronder leest u de Laudatio die toen is uitgesproken.

Ter inleiding

Na Samen leven: de gewoonste zaak van de wereld (2013) en Wat hebben wij met elkaar (2015) is in 2017 het thema van het initiatief rond de Doctor Poelsprijs  De kracht van verbondenheid. Dit jaar zijn wederom 21 projecten ingediend die meedingen naar de Doctor Poelsprijs 2017. 21 projecten waarin deverbondenheid met de Limburgse samenleving uitdrukkelijk naar voren komt.

21 projecten verwoord in verhalen die gebundeld zijn in het boekje ‘De kracht van verbondenheid’ dat aan het einde van de Sociale Studiedag in Rolduc aan alle deelnemers van deze dag uitgereikt wordt. Deze verhalen laten zien hoe groot de sociale en diaconale inzet in onze Limburgse samenleving is. Het heilig Jaar van de Barmhartigheid mag officieel gesloten zijn; de geest van omzien naar elkaar, van zorg en aandacht voor naasten blijft inspireren.

Geluk van Limburg
Het 
geluk van Limburg is sinds enige tijd een bekend begrip. Heb ik nu goed begrepen, dat onderzoek heeft aangetoond, dat geluk in sommige plaatsen van onze provincie maar beperkt aanwezig is? Dan is er vandaag goed nieuws te horen! Want van Meerssen tot Heythuysen en van Voerendaal tot Venray worden mensen juist door verbondenheid, door solidariteit een beetje gelukkiger gemaakt, of ze nu jong zijn of oud, arm of rijk, Limburger of vluchteling, ziek of gezond. Of het nu rond een maaltijd gebeurt, of tijdens het maken van muziek. Zij die aandacht en zorg ontvangen zijn blij en dankbaar en degenen die met volharding en goede moed willen geven, worden er ook gelukkig van, zo blijkt.

En: creativiteit, een leuk idee; dat werkt aanstekelijk. Zo gaan overheid, sociaal-maatschappelijke organisaties en kerken allianties aan en worden sportclubs, ouderenbonden, carnavalsverenigingen en nog veel meer tot medewerking uitgedaagd.

Zoals al gezegd zijn alle projecten in een mooi boekje verzameld. Deze boekjes zullen hun weg ongetwijfeld vinden. Dat moet ook, want zo kan de inhoud van de projecten breed bekend worden en weer anderen op goede ideeën brengen.

En wat ons betreft, mag aan de publiciteit in de komende maanden nog wel wat extra aandacht worden gegeven, niet alleen via kerkelijke kanalen, maar ook en vooral in de media binnen en buiten de regio.

 

Wie vallen in de prijzen?

Aanmoedigingsprijs
Eén van de criteria om voor de Dr. Poelsprijs in aanmerking te kunnen komen is: een stimulerende en signalerende functie hebben voor de plaatselijke gemeenschap. En een ander aspect is vorming. Wanneer het daarbij om kinderen gaat, zijn we helemaal gespitst. Hoe eerder zij beseffen wat de waarde van maatschappelijke betrokkenheid is en wat zij daaraan zelf actief kunnen bijdragen, hoe beter. En hoe eerder zij leren dat je als generaties nauw met elkaar verbonden bent en dat er veel groepen zijn, die samen het verschil kunnen maken in onze plaatselijke gemeenschappen, hoe beter. Zaak is wel, dat verankering kan plaatsvinden.

Dat vraagt doorzettingsvermogen en tijd, langer dan twee maanden. Maar we hebben er wel alle vertrouwen in! Daarom gaat de aanmoedigingsprijs dit jaar naar het project NOABERKIDS van de vereniging Nabezorg te Roggel!!

 

Derde prijs
Heel veel communicatie gaat via taal, via woorden en verhalen. Dat is prachtig, maar het kan ook anders. Dat kunnen we o.a. leren van kunstenaars. Beelden, kleuren en vormen kunnen net zo goed helpen om contact te leggen, herinneringen op te roepen, om het leven wat meer de moeite waard te maken. Dat vraagt creativiteit, maar ook passie. Dan kunnen onverwachte dingen gebeuren. Eigen ervaring, ook in moeilijke tijden van ziekte en zorg, kan worden ingezet ten dienste van anderen. Daar worden alle partijen gelukkiger van. Ook de mensen in verzorgingshuizen, die soms moeilijk met woorden te bereiken zijn omdat ze lijden aan de ziekte van Alzheimer.

Vanwege de originele manier om mensen met een beperking in onze maatschappij niet aan hun lot over te laten én de bijzondere verwerking van persoonlijke ervaringen van haar en haar groep, gaat de derde prijs naar TIENNEKE PONJEE en het project voor mensen met dementie in Venlo!!!


Tweede prijs
We maken deel uit van een participatie-samenleving, zo noemen we dat tegenwoordig. Iedereen moet kunnen meedoen. Een mooi streven, maar dat is voor de éen wel makkelijker dan voor de ander.  Juist dan is het belangrijk om solidair te zijn. Om maatjes van elkaar te zijn. Om elkaar in de kracht te zetten en over en weer een zinvol bestaan te bieden. Om een beroep op elkaar te kunnen doen. En om te werken aan integratie van diverse groepen mensen in een en dezelfde gemeenschap, of je nu in een doorzonwoning leeft of in een kleinschalige woonvorm, omdat dit voor jouw beperking of probleem het beste is. Wie eenmaal begonnen is, om de basisvoorwaarde van wederkerigheid op plaatselijk niveau overal te laten doorwerken, weet dat dit niet meer kan stoppen. En dan zijn we zomaar tien jaar verder. En dus gaat de tweede prijs naar VRIENDEN VAN PIETERKE in Eijsden!!!

 

Doctor Poelsprijs 2017
Kent u het verhaal over de vis en de hengel? Wanneer je iemand wil helpen, kun je kort door de bocht gezegd, twee dingen doen: je kunt een vis geven, of een hengel, zodat iemand zelf kan leren hoe een vis te vangen. Met andere woorden: zelfredzaamheid vergroten, eigenwaarde versterken, ook op langere termijn. Dat geldt voor iedereen, zij het op verschillende manieren. Als je bijv. weinig geld hebt, kun je leren hoe je toch een gezonde maaltijd kunt koken. Als je voldoende geld hebt en gewend bent om iets dat kapot is, snel weg te gooien, kun je leren wat duurzaamheid is en hoe dat toe te passen. Iedereen kan vaardigheden leren, zodat we richting een circulaire economie kunnen gaan, die beter is voor milieu en klimaat. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen we allemaal. Meer dan tien jaar geleden was het project verrassend nieuw en het concept is inmiddels op meerdere plaatsen uitgerold.   Met als motto: alles is gratis, maar niet voor niets! Dus: niet consumeren, maar consuminderen. Al jaren harstikke actueel!

De eerste prijs is voor HET CONSUMINDERHUIS in Landgraaf (Annemiek van Deursen)


Alle andere ingediende projecten krijgen een eervolle vermelding en zijn allemaal opgenomen in ‘De kracht van verbondenheid’, met heel veel waardering voor al het werk dat wordt verzet.

Artikel ‘We willen bijdragen aan een echt menselijke samenleving’ – Bisdomblad De Sleutel

Rian Schonkeren leidt het Franciscus en het Fatima Huis in Weert

Je kunt veel van Rian Schonkeren-Hendrix zeggen, maar niet dat zij niet enthousiast is. Bevlogen en gedreven praat zij over zaken die haar aangaan. En dat zijn er vele. Zaken waarbij twee inmiddels aan de eredienst onttrokken kerken in Weert – zij het zijdelings – een niet onbelangrijke rol spelen. Voormalige kerken waarvan zij de bedrijfsmanager is. Wij troffen haar rond de ontmoeting met Jos Brouwer.  Of het niet mogelijk was om rond het feest van Franciscus in oktober aandacht te schenken aan de ontwikkelingen rond de voormalige Franciscuskerk, nu Franciscus Huis? Het leek interessant genoeg. Dat bleek ook zo te zijn…

Lees verder

NPO Geloof en een hoop liefde in Weert

Het item over het Franciscus Huis start op 17:48 minuten. Na een korte onderbreking gaat het item verder bij 18:28 minuten.

Een programma van de NPO; Geloof en een hoop liefde was op bezoek in Weert waar ze vele mooie verhalen hebben vastgelegd.

Stichting IJsbaan Franciscus Huis Weert (FHW) wordt
Stichting Evenementen Franciscus Huis Weert

Na 3 succesvolle edities van de ijsbaan in 2014, 2015 en 2016, heeft het bestuur van de Stichting
besloten om in december 2017 geen IJsbaan te organiseren. Ondanks de geweldige steun van onze
sponsors, onze talloze vrijwilligers en vele, vele anderen hebben we besloten om het komende
winterseizoen geen ijsbaan te organiseren vanwege o.a. het te grote exploitatie-risico en zware
tijdsbeslag voor de organisatoren en bestuur.

Stichting IJsbaan gaat zich omvormen tot Stichting Evenementen Franciscus Huis Weert. De leden
van de projectgroep gaan energie steken in evenementen die weliswaar kleinschaliger van opzet zijn,
maar die door spreiding over het jaar heen zeker zo veel mensen de kans moeten bieden om te
ontmoeten en te verbinden in het Franciscus Huis Weert.

Ook afgelopen editie van de ijsbaan 2016 was er weer een van records. 7000 wafels en even zo veel
schaatsers, weer meer dan 15.000 bezoekers. Ook nu hebben vrijwilligers het evenement weer
kunnen gebruiken als opstap naar sociale contacten en (meer) kans op een werkplek! Er waren
talloze bijzondere ontmoetingen, waaronder met de wijkraden van Leuken, De Biest en Groenewoud.
Met deze wijkraden gaat de projectgroep nu aan de gang. Allereerst wordt gekeken naar de
mogelijkheid om op Kerstavond 2017 een publiek toegankelijk kerstdiner te organiseren in het
Franciscus Huis Weert. Dat moet eenzame, alleenstaande mensen en buurtgenoten de kans bieden
om aan te schuiven.

De doelstelling van het Franciscus Huis Weert is om het voormalige kerkgebouw te
gebruiken voor maatschappelijke doeleinden, vooral sociale, educatieve en culturele
activiteiten, blijft daarmee overeind. Op deze manier willen initiatiefnemers een waardige
herbestemming blijven geven aan de kerk die werd gebouwd in 1963. Architecten waren
Bart Salemans en Anton Swinkels uit Maastricht. Aannemer P.M.Gijbels en Zoon te Weert.
Het glas-in-lood van Daan Wildschut, het grootste in haar soort in Nederland. Op 1 januari
2012 werd de kerk onttrokken aan de eredienst.

Download hier het persbericht

100ste entreekaart Music meets Franciscus verkocht

Slechts enkele weken nadat het officiële startsein voor de verkoop werd gegeven is de 100ste entreekaart voor de gloednieuwe editie van Music meets Franciscus al verkocht. Trix Reintjens uit Weert kocht het 100ste kaartje en kreeg dit bijzondere entreebewijs voor de dinnershow van Harmonie Sint Joseph Weert-Zuid vandaag overhandigd door Jasper Heesakkers.

Als zoete broodjes over de toonbank
De kaarten voor de dinnershow gaan als zoete broodjes over de toonbank en de organisatie is erg blij met de enthousiaste reacties op het evenement. “Het is fantastisch dat we zo snel al de 100ste kaart mogen uitreiken, dat hadden we vooraf niet durven hopen. Dit is een mooie opsteker voor de vele muzikanten en vrijwilligers die al maanden bezig zijn met de voorbereidingen”, aldus Bart Janssen van de harmonie. Het aantal kaarten voor Music meets Franciscus is beperkt en op is op. Jasper Heesakkers: “De vorige keer hebben we een prachtig visitekaartje af kunnen geven en daar plukken we nu de vruchten van. Mensen willen hier echt bij zijn, het praat zich rond. Dat is een enorme motivatie om de voorgaande editie te gaan overtreffen!”

Reserveren
Entreebewijzen voor Music meets Franciscus kosten € 125,00 per stuk. Het entreebewijs geeft toegang tot de dinnershow en is inclusief eten en drinken gedurende de hele avond. De ontvangst is vanaf 18:00 uur en het programma duurt tot ca. 01:00 uur. DJ Phil Aspers zorgt voor een spectaculaire afterparty. Kaarten kunnen besteld worden via www.musicmeetsfranciscus.nl. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Bart Janssen (tel. 06 5193 8989) of met Jasper Heesakkers (tel. 06 1066 6318).